"Günebakan" Kardeş Okullar

Farklı birikimleri olan ve farklı eğitim anlayışı içerisinde faaliyet gösteren okulları, kardeşlik temasında bir araya getirerek iş birliğini arttırmak esasına dayalı “Kardeş Kurum” ilişkisi kurmaktır.

·         Farklı birikim ve eğitim anlayışı içerisinde faaliyet gösteren okulları bir araya getirerek; ortak bir tema üzerinde iş birliği ve diyalogu arttırmak.

·         Okullar arası yardımlaşmayı sağlamaktır.

·         Bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımını sağlamak.

·         Üretken ve paylaşan dinamik okullar anlayışını geliştirmek.

·         Eğitim hizmetlerine destek olmak, eğitimin kalitesini artırmak.

·         Öğrenciler arasında sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek.

·         Ahlaki ve eğitsel anlamda fikir alışverişinde bulunulabilecek ortak faaliyetler geliştirebilmek.

 

·         Kardeş Okulların Belirlenmesi

·         Okul Komisyonlarının Kurulması

·         Okul Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi

·         Kardeş Okulların Birlikte Yapacakları Faaliyetleri Planlaması

·         Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

·         Meslek Lisesi Yanımda

 

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi/özel tüm eğitim kurumları, idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerdir.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

AR-GE Birimi